Lượt xem: 4202 | Gửi lúc: 17:11' 21/10/2020
Bookmark and Share

Danh sách học sinh kiểm tra Giữa Học kì I, năm học 2020-2021

Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.

Lịch thi GHK 1, xem tại đây


Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây.

Danh sách Khối 9, xem tại đây.

Danh sách Khối 10:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 11:

             Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 12:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.