Lịch tuần & TKB

Lịch tuần & TKB

Lịch công tác tuần 14, từ 23/11 đến 29/11/2020

Lịch công tác tuần 14, từ 23/11 đến 29/11/2020

Cập nhật: 16h:48' 23/11/2020

Lịch công tác tuần 14, từ 23/11 đến 29/11/2020


Lịch công tác tuần 13, từ 16/11 đến 22/11/2020

Lịch công tác tuần 13, từ 16/11 đến 22/11/2020

Cập nhật: 20h:11' 16/11/2020

BaccaratLịch công tác tuần 13, từ 16/11 đến 22/11/2020


Lịch công tác tuần 12, từ 09/11 đến 15/11/2020

Lịch công tác tuần 12, từ 09/11 đến 15/11/2020

Cập nhật: 07h:52' 10/11/2020

Lịch công tác tuần 12, từ 09/11 đến 15/11/2020


Lịch công tác tuần 11, từ 02/11 đến 08/11/2020

Lịch công tác tuần 11, từ 02/11 đến 08/11/2020

Cập nhật: 07h:55' 03/11/2020

Lịch công tác tuần 11, từ 02/11 đến 08/11/2020


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020

Cập nhật: 11h:32' 01/11/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 10, từ 26/10 đến 01/11/2020

Lịch công tác tuần 10, từ 26/10 đến 01/11/2020

Cập nhật: 09h:31' 27/10/2020

Lịch công tác tuần 10, từ 26/10 đến 01/11/2020


Lịch công tác tuần 09, từ 19/10 đến 25/10/2020

Lịch công tác tuần 09, từ 19/10 đến 25/10/2020

Cập nhật: 07h:34' 20/10/2020

BaccaratLịch công tác tuần 09, từ 19/10 đến 25/10/2020


Lịch công tác tuần 08, từ 12/10 đến 18/10/2020

Lịch công tác tuần 08, từ 12/10 đến 18/10/2020

Cập nhật: 07h:23' 13/10/2020

Lịch công tác tuần 08, từ 12/10 đến 18/10/2020


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-10-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-10-2020

Cập nhật: 17h:53' 09/10/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-10-2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .


Lịch công tác tuần 07, từ 05/10 đến 11/10/2020

Lịch công tác tuần 07, từ 05/10 đến 11/10/2020

Cập nhật: 07h:28' 06/10/2020

Lịch công tác tuần 07, từ 05/10 đến 11/10/2020